Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Traducció del castellà al català realitzada per Adelina Escandell, de la traducció del francès al castellà […]
Text extret del llibre Lukács sobre Lenin (1924-1970), Barcelona/Buenso Aires/ México, Grijalbo, Colección 70, 1974. Text […]
Últim capítol del llibre de Moshe Lewin, EL ÚLTIMO COMBATE DE LENIN, Editorial Lumen, 1970: traducció […]