Traducció al català realitzada per David Rodríguez Albert, del llibre en francès  Lénine tel qu’il fut, […]
Traducció al català realitzada per O. Sylvia Oussedik, del llibre en francès  Lénine tel qu’il fut, […]
Font: Lénine tel qu’il fut. Souvenirs de contemporains. Tome II, Moscou, Éditions du Progrès, 1965, pp.197-200. […]
Traducció al català realitzada per O. Sylvia Oussedik, del llibre en francès  Lénine tel qu’il fut, […]
Traducció al català realitzada per O. Sylvia Oussedik, del llibre en francès  Lénine tel qu’il fut, […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]
Mots d’introducció a aquesta petita antologia Lenin i Gramsci (1917-1926):  No es pot comprendre la vida […]